GDPR – ochrana osobních údajů

 

S evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme povinni Vás informovat o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Společnost ALL FOR BODY s.r.o. se sídlem v Brně, Zelný trh 292/11, PSČ 602 22, IČO: 29319595 (MANELO – BEAUTY SALON), provozovatel kosmetického salonu MANELO – BEAUTY SALON zpracovává v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000SB., a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/43/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), osobní údaje.

Pokud jste našim klientem, objednáváte se a svěřujete nám své osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, email…) tímto souhlasíte s jejich zpracováním.

 

1. Zpracovatel:

ALL FOR BODY s.r.o., Zelný trh 292/11, 602 00 Brno, IČO: 29319595

 

2. Údaje, které zpracováváme:

 •  jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • zdravotní dotazník s kontraindikacemi procedur (pro bezpečné provedení ošetření *)
 • datum narození

* základní zdravotní stav jako: stav pleti, alergie, nemoci, používání léků, operace

 

3. Důvody a účel zpracování:

Výše uvedené údaje je nutné zpracovat pro podstoupení objednaných procedur a další zákonné plnění.

Abychom mohli poskytovat nabízené služby – tzn. zpracovat Vaši objednávku služeb, rezervovat termín, případně připomenout termín rezervace anebo s Vámi komunikovat, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu nezbytného plnění smlouvy, podle čl.2.

Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá k zajištění ochrany a bezpečnosti a v řešení sporů.

 

4. Účel zpracování:

 • zajištění komunikace s Vámi
 • zajištění vysokého standardu služeb a péče o Vaši pokožku (OU v kosmetické kartě)
 • zajištění Vaši informovanosti o nabídce zboží a služeb naší společnosti všemi dostupnými formami, zejména zasílání newsletterů, SMS zpráv, zveřejněním na webových stránkách
 • zajištění doručení zboží, poukazů na Vámi udanou adresu
 • účasti ve věrnostních programech
 • účasti na marketingových a společenských akcích firmy

5. Předání údajů třetím stranám:

Vaše osobní údaje budou zpracovávat naši zaměstnanci na nezbytně nutnou míru pro plnění pracovních úkolů.

Údaje nebudou předány mimo území EU.

 

6. Zabezpečení osobních údajů:

Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, které zamezují zneužití nebo poškození Vašich osobních údajů.

Zaměstnanci jsou vázáni příslušnými vnitřními předpisy týkajících se ochrany důvěrných informací.

 

7. Uchovávání a doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění služby a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání služby, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ soudního nebo správního řízení.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a to na 5 let od poslední návštěvy.

Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány.

 

8. Správce:

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: brno@kosmetickysalonbrno.com

 

9. Webové stránky:

Naše webové stránky používají tzv. cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek.

Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Na našich webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na nás, mohou se řídit vlastními zásadami a pravidly ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že webové stránky, na které je na našich webových stránkách odkazováno, nijak nevlastníme ani nekontrolujeme, nejsme odpovědni za jejich obsah, použití ani za jejich postupy ohledně zpracování osobních údajů.

 

10. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejněním by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

 

11. Vaše práva a možnosti volby:

Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • právo být zapomenut – Máte právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominuli zákonný důvod jejich případné archivace
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.

V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, nebude možné Vám požadovanou službu poskytnout, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je nezbytné pro služby, které poskytujeme.

Tento dokument může být aktualizován a měněn. Aktuální verzi naleznete vždy v naší provozovně anebo webových stránkách.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018

 

Kontakt

MANELO – BEAUTY SALON (ALL FOR BODY s.r.o.)

Zelný trh 292/11, 602 00 Brno

tel: 608 772 677

email: brno@kosmetickysalonbrno.com

Aktuality

NOVINKY

67412296_1066383636888185_5724883147175231488_n.jpg

FLORASKIN

Květinové ošetření z řady Fleur´s 

 

 Více

pedikúra

PÉČE O NOHY  

Dopřejte svým nohám nejen relaxaci,

ale i profesionální péči.

 Více

PaulMitchell_CleanBeauty_Cover.webp

SCALP THERAPY 

Nová řada vlasové péče

pro citlivou pokožku hlavy 

Více

Chcete se objednat?

   CHCETE SE OBJEDNAT?

  

  

  Zavolejte na číslo  +420 608 772 677 a zamluvte si volný termín.

 

                  Další kontakty pro objednání:                  

 Manikúra telefon.jpg +420 603 935 080  
Pedikúra a depilace telefon.jpg +420 778 017 393
Kadeřnictví telefon.jpg +420 737 460 223

         Kontaktujte nás