OBCHODNÍ PODMÍNKY

 
 

Vážení klienti,

vážíme si toho, že jste se rozhodli nás navštívit, připravili jsme pro Vás následující obchodní podmínky:

Salon Manelo poskytuje kosmetické, kadeřnické služby a prodej na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním služby (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS), nákupem dárkového poukazu, služby nebo produktu projevuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Nesouhlasí-li kupující s obchodními podmínkami, má možnost služeb nevyužít.

 

OBJEDNÁVKY A RUŠENÍ TERMÍNŮ

 • při objednání kupující musí sdělit své identifikační údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mail. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.
 • změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem - osobně, telefonicky, e-mailem, SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50% z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.
 • dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním, bude mu ošetření zkráceno tak, aby zákazník, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku.
 • nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.
 • Pokud bude vámi vybraná procedura delší, než 3 hod (tj. např. kosmetika, pedikúra a manikúra), požadujeme poplatek 50% zálohy za objednané služby předem a to buď převodem na účet, nebo v hotovosti v salonu. Jestliže se tak nestane, službu nebudeme rezervovat. Také žádáme o včasné zrušení Vaší rezervace. V případě, že se tak nestane do 24 hod předem, záloha propadá.
 • Vyhrazujeme si právo ve výmečných připadech, zrušit nebo přesunout Vaši objednanou rezervaci na ošetření. Například z důvodu nemoci, výpadku el. energie apod. Pokud by tato situace nastala budeme Vás kontaktovat v nejbližším možném termínu o přesunutí rezervace.

Objednávky i rušení rezervací provádějte na těchto kontaktech: 

INFORMOVANÝ SOUHLAS

 • před první poskytovanou službou je kupující povinen podepsat poskytovateli informovaný souhlas s jeho ošetřením.
 • v případě, kdy kupující odmítne poskytnout poskytovateli vyžadované osobní údaje, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, si poskytovatel vyhrazuje právo kupujícího odmítnout.
 • v případě změny zdravotního stavu před ošetřením je kupující povinen nás o tom informovat.

DÁRKOVÉ POUKAZY

 • dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
 • dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.
 • platnost dárkového poukazu nelze prodloužit - dárkový poukaz má platnost 6 měsíců, není-li uvedeno jinak. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně, do dne uvedené platnosti poukazu včetně.
 • dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na jeho využití.
 • kupující musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.
 • je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí kupující poskytovateli ihned na místě - v hotovosti nebo platební kartou. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.
 • prokáže-li se kupující neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku.

PŘEDPLACENÁ OŠETŘENÍ A PŘEDPLACENÉ BALÍČKY OŠETŘENÍ

 • při předplaceném ošetření a předplaceném balíčku ošetření je předplatné platné 6 měsíců od data vystavení.
 • nedostaví-li se kupující na objednanou službu, nebo se neomluví 24 hodin předem, předplatné propadá. U předplacených balíčků bude ošetření odepsáno jako by bylo poskytnuto.

UPLATNĚNÍ SLEVY

 • při uplatnění slevového kupónu se slevy nesčítají a neplatí na služby a zboží , které je v akční nabídce.

ODMÍTNUTÍ SLUŽBY POSKYTOVATELEM

poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:

 • kupující trpí kontraindikacemi.
 • kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek.
 • kupující se dostaví na ošetření se zdravotními problémy.

DĚTI V PROVOZOVNĚ

 • prosíme, je-li to ve Vašich silách, preferujeme, pokud přijdete BEZ dětí. Pokud děti s sebou vezmete, zajistěte jim, prosím, podobu Vaší návštěvy u nás adekvátní zábavu, abyste nebyli rušeni Vy, ale i jiní klienti. Zároveň upozorňujeme, že za škody, způsobené dětmi, ručí jejich doprovod a je povinen je způsobené škody uhradit. Děkujeme, že respektujete klid ostatních klientů.

ZVÍŘATA V PROVOZOVNĚ

 • přítomnost zvířat v provozovně je přísně zakázáno!
 • prohlašujeme, že veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní a e-mailové adresy budou využity výhradně pro potřeby salonu a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě atd.

OTEVÍRACÍ DOBA

 • otevírací doba je zcela závislá na objednávkách. Služby vykonáváme dle objednávek. Mimo objednané termíny nemusí být služby poskytnuty, ani nemusí být pracovník v salonu přítomen.

CENÍKY

 • vyhrazujeme si právo na změnu ceny služeb, zejména na závislosti na ceně materiálu od dodavatele a dalších faktorů. Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku v salonu a na našich webových stránkách.

REKLAMACE

 • reklamace na uvedenou službu je nutné podat pouze OSOBNĚ, nejlépe po telefonické dohodě a v domluvený čas v salonu, přímo u pracovníka, který ošetření prováděl, a to nejdéle 24 hodin po poskytnutí ošetření.
 • produkt je možné reklamovat do 30 dnů ode dne zakoupení pouze v původním balení, neotevřený, nepoužitý a po předložení dokladu o koupi.
 • poskytovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce kupujícího nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.
 • reklamace jsou vyřizovány dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
Tyto VOP jsou platné od 1. 9. 2018 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 
 

Aktuality

NOVINKY

67412296_1066383636888185_5724883147175231488_n.jpg

FLORASKIN

Květinové ošetření z řady Fleur´s 

 

 Více

pedikúra

PÉČE O NOHY  

Dopřejte svým nohám nejen relaxaci,

ale i profesionální péči.

 Více

PaulMitchell_CleanBeauty_Cover.webp

SCALP THERAPY 

Nová řada vlasové péče

pro citlivou pokožku hlavy 

Více

Chcete se objednat?

   CHCETE SE OBJEDNAT?

  

  

  Zavolejte na číslo  +420 608 772 677 a zamluvte si volný termín.

 

                  Další kontakty pro objednání:                  

 Manikúra telefon.jpg +420 603 935 080  
Pedikúra telefon.jpg +420 778 017 393
Kadeřnictví telefon.jpg +420 737 460 223

         Kontaktujte nás